top of page

"רלוונטיות התמרון והמשקפת המודרנית – משק"ר לשק"ל"

   תא"ל (במיל.) אלי רייטר, אל"מ (במיל.) שמעון בן מימון (שב"מ)

 

במהלך השנים האחרונות אנו עדים לעובדה, שהתמרון המהיר, עליו התבססה עוצמתו של צה"ל והישגיו המבצעיים, הפך למוגבל מאוד. ללא קשר לדיון (החשוב שלעצמו) אודות חשיבות התמרון ומיקומו בתפיסת ההכרעה, מתבהרת התמונה שתמרון כוחות היבשה הוא איטי מדי ומוגבל.

נראה שהדבר נובע בעיקר בגלל שהכוחות הטקטיים מתקשים לראות ולאכן את האויב, ולכן מתקשים לפגוע בו ולהתקדם. תופעה זו בלטה במיוחד...

 

קישור למאמר

 

פיתוח תפיסות למערכות אמל"ח

במסגרת פעילות של תע"א עבור צה"ל ולקוחות זרים, חברת SBM ביצעה פיתוח תפיסה למערכת אמל"ח, עיצבה הנדסת מערכת וכתבה הצעות ללקוח בנושא מערכות אמל"ח.

מבת טילים, מנהל שיווק.

 

קישור להמלצה

 

א' 3 - אכיפה אלקטרונית אוטומטית

 

חברת ש.ב.מ יועצים בע"מ סייעה למשרדנו בהכנת מסמכי RFI/RFD/REP/BID במטרה לבחור את קבלן המשנה המתאים לפרויקט.

המשרד לביטחון פנים, לשכת המדען הראשי.

 

קישור להמלצה

 

פעילות אחזקה והטמעה

 

לאלתא מערכות בע"מ הסכם רב שנתי עם חברת ש.ב.מ יועצים 3000 בע"מ באמצעותו אלתא מקבלת מחברת ש.ב.מ יועצים 3000 בע"מ תמיכה טכנו- מבצעית וכן שירותי הפעלה בשטח, ליווי והטמעה של מערכות שונות.

אלתא מערכות, מפעל משגב.

 

קישור להמלצה

"הרק"ם העתידי - לא טנק ולא נגמ"ש"

   אל"מ (במיל.) שמעון בן מימון (שב"מ)

 

מלקחי מבצעי צה"ל האחרונים ובמבט לעתיד, נוצרה הבנה כי הלחימה תיעשה על ידי צוותי קרב בעדיפות חיל רגלים, שיחייבו פיתוח רק"ם שיאפשר תמרון מהיר יותר ושיסייע בקיצור משך המבצעים. תארו לעצמכם את התרחיש הבא: במסגרת סבב לחימה שנכפה על ישראל, נשלחת פלוגת חי"ר למשימה של השמדת מטרה

בלב מחנה פליטים. בדרכה של הפלוגה ליעד, נקלעת אחת המחלקות לאש צולבת ממארב..

 

קישור למאמר

bottom of page